Kaizen je izraz koji dolazi iz Japanskog poslovnog sveta i znači kontinuirani napredak što je cilj svakog ozbiljnog preduzeća, baš kao i naše akademije. Bilo da je u pitanju trenažni deo, filozofski aspekt, ili pružanje što bolje usluge polaznicima, mi se ne zadovoljavamo postojećim i težimo konstantnom unapređenju i preispitivanju.

Jigoro Kano osnivač Džudoa
Krajem XIX veka Džigoro Kano je odabrao i sistematizovao tehnike iz nekoliko stilova Japanske Džiu Džice i na taj način stvorio Džudo. Iako je Džudo kasnije postao jedan od najmasovnijih i najpopularnijih borilačkih sportova na svetu, Kanova namera nije bila da u Džudou dominantni aspekt postane takmičarski jer je smatrao da mnoge loše stvari mogu nastati prilikom potenciranja sportskog aspekta Džudoa. Za njega je Džudo bio više od pukog takmičenja, i posmatrao ga je kao sredstvo za stvaranje korisnijih članova zajednice i kao životnu filozofiju.

Osećamo bliskost sa idejama profesora Kana i delimo njegovo mišljenje u vezi takmičenja i štetnosti istog ukoliko nam postane fascinacija. Smatramo da poveđivanje drugog ljudskog bića za novac i pred gomilom koja kliče nije najzdraviji način za razvoj ličnosti. Na žalost, većina mnogo važnijih aspekata borbe su netaknuti u većini borilačkih klubova i to je poražavajuće.

Za razliku od Džudoa u kome je Kano izbacio sve tehnike za koje je smatrao da su opasne po zdravlje čoveka (udarci, određene poluge i davljenja), u Kaizen-u se radi pun spektar MMA tehnika sa naglaskom na brigu za partnera. To znači da se u sparingu partneri neće udarati više od 20 % u glavu i da će voditi računa u parteru pri izvlačenju poluga i davljenja.

Pored toga što Kaizen pruža polaznicima najsavremeniji borilački sistem, mnoge od trenažnih metoda koje se primenjuju u našoj akademiji mogu imati direktan transfer na druge životne situacije ne-borbenog karaktera. Npr. česta je situacija da polaznik misli da ne može da izvede neku tehniku jer on jednostavno nije rođen za tu tehniku, ne odgovara mu, ima kratke noge (trijang) ili ko zna koji drugi izgovor i misli da ju je nemoguće izvesti. To je tipičan primer limitirajućeg uverenja i svi ih mi imamo u manjoj ili većoj meri. Kada kvalifikovan trener „razgrne maglu ispred očiju“ polaznika, dešava se „AHA“ momenat koji kasnije može pomoći učeniku da otkrije i druga limitirajuća uverenja koja ga koče u životu.

Da li neakcentovanje takmičarskog i koncentracija na druge aspekte borenja znači da će se u Kaizen-u dobiti „razvodnjen“ sistem borenja ili da trening neće biti dovoljno jak?

Apsolutno NE!

S obzirom na naše pozamašno takmičarsko iskustvo i saradnju sa svetski priznatim stručnjacima, polaznici će dobiti najbolje od oba sveta, filozofiju tradicionalnih borilačkih veština spojenu sa funkcionalnošću i najmodernijim metodama MMA treninga.