Misija

Svaki dan pružamo obuku najmodernijeg borbenog sistema današnjice, u pozitivnoj i prijateljskoj atmosferi i uz vrhunski kvalitet instrukcije.

Vizija

Kaizen MMA Akademija prenosi najpozetivnije vrednosti borilačkih veština sa papira u realan život. Naša akademija je mesto gde vežbači dobijaju najbolje od oba sveta – filozofiju tradicionalnih borilačkih veština i upotrebljivost MMA. Mi izvlačimo najbolje iz ljudi, aktiviramo njihove resurse i pomažemo im da ispune svoje potencijale.

Naše vrednosti

Naše vrednosti su kompas za naše delovanje i opisuju kako se ponašamo u svetu.

  • Zadovoljstvo članova: Samo kada su članovi zadovoljni možemo se smatrati uspešnima.
  • Neprestano usvršavanje (Kaizen): Bilo da je u pitanju naš borbeni sistem ili pružanje što bolje usluge našim polaznicima.
  • Najmoderniji borbeni sistem: Kroz dugogodišnje iskustvo i saradnju sa najvećim svetskim stručnjacima.
  • Briga za drugoga: Trening u kontrolisanim uslovima sa naglaskom na trening SA partnerom, a ne protiv njega. Samo zajedno možemo napredovati.
  • Nenasilno i razumsko rešavanje konflikta: Umesto razgovora “pesnicama”.
  • Aktiviranje resursa kod polaznika: Nijedna druga aktivnost ih ne aktivira toliko kao MMA.
  • Samopouzdanje: Kroz težak trening i savlađivanje MMA elemenata dolazi i poboljšano samopouzdanje.
  • Edukacija: Obrazovanje o funkcionisanju tela i mozga.
  • Zdravlje: Poboljšan kvalitet zdravstvenog statusa.
  • Zahtevan i zabavan trening: Najteža, ali i najzabavnija aktivnost.