Naš sajt koristi kolačiće (cookies), piksele za praćenje i srodne tehnologije. Kolačići su male datoteke podataka koje isporučuje naša platforma i koji se pohranjuju na vašem uređaju. Naš sajt koristi kolačiće koje postavljamo mi ili treća lica za različite svrhe uključujući operisanje sajtom i personalizacija istog. Kolačići se takođe mogu koristiti za praćenje načina na koji koristite sajt kako bi Vam ciljno prikazali oglase na drugim sajtovima.


PODACI KOJE SAKUPLJAMO I KAKO IH KORISTIMO

Možemo iskoristiti sledeće kategorije informacija za svrhe koje su objašnjene u dalje ispod.

  • Aktivnost na sajtu: Ovo su podaci o vašim pretraživanjima na našem sajtu. Na primer, koliko ste stranica posetili i kada, i da li ste nas kontaktirali.
  • Podaci o vašem uređaju i pretraživaču: Ovo su tehničke informacije o uređaju ili pretraživaču koje koristite da bi ste pristupili našem sajtu. Na primer, IP adresa vašeg uređaja, podaci o nizu kolačića i (u slučaju mobilnih uređaja) tip vašeg uređaja i jedinstveni identifikator vašeg mobilnog uređaja kao što je Apple IDFA ili Android Advertising ID.
  • Podaci o oglasu: Ovo su podaci o online oglasima koje smo Vam prikazali (ili smo pokušali da Vam prikažemo). Uključujući i koliko puta Vam je oglas prikazan, na kojoj stranici se oglas pojavio, i da li ste kliknuli na oglas ili imali interakciju sa oglasom na neki drugi način.

 

DELJENJE PODATAKA

Možemo otkriti podatke o vama:

  • Partnerskom servisu koji nam pruža uslugu retargetinga. Određene kompanije nam pružaju tu uslugu i na taj način nam pomažu da pospešimo poslovanje. Zahtevamo od naših partnera da isključivo koriste informacije o Vama kao deo usluge koje nam pružaju.
  • Sa pomoćnim firmama (podružnicama) naših retargeting partnera.
  • Kao deo sudske procedure: naš partner je u zakonskoj obavezi da to uradi kako bi zaštitio naša i njihova prava, kao i prava trećih lica.

 

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Naš partner zadržava identifikovane podatke koje skupljaju u svrhu retargeting 13 meseci, posle čega se preduzimaju mere de-identifikacije podataka uklanjanjem jedinstvenih identifikatora i skraćivanjem povezane IP adrese.

Naš partner ne čuva identifikovane podatke duže nego što je potrebno kako bi bili u skladu sa zakonskim uslovima i poslovnom svrhom

 

SIGURNOST

Naš partner primenjuje tehničke, administrativne i organizacione mere bezbednosti kako bi zaštitio podatke koje prikupljaju od slučajnog ili nezakonitog uništenja i gubitka, menjanja, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, posebno kada obrada uključuje prenos podataka preko mreže, i protiv drugih nezakonitih oblika obrade.